Làm đẹp


8 thực phẩm phụ nữ sau 40 tuổi ăn càng nhiều càng ít bệnh, nhuận sắc trẻ ra chục tuổi

Phụ nữ từ sau 40 thì các ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ bắt đầu có dấu hiệu ʟᴀ̃ᴏ ʜᴏ́ᴀ, sức khỏe cũng chẳng còn được như trước. Dưới đây là 8 thực phẩm phụ nữ 40 nên ăn càng nhiều càng tốt: Ít ʙᴇ̣̂ɴʜ, ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ sᴀ̆́ᴄ trẻ ra đến chục tuổi 8 thực phẩm phụ nữ qua 40t […]